logo

İlkokula başlama yaşı yükseldi

İlgili kanun teklifi TBMM Genel Kurulunda kabul edilerek yasalaştı. Kanunla, 66 ay olan ilkokula başlama yaşı 69 ay olarak yeniden düzenlendi.

Mecburi ilköğretim çağı, 6-13 yaş grubundaki çocuklar yerine 6-14 yaş grubundaki çocukları kapsayacak.
İlkokulların birinci sınıflarına, o yılın 31 Aralık tarihinde 72 ayını dolduran çocukların kaydı yapılacak ancak çocuğun gelişim durumuna bağlı olarak okula erken başlaması veya kaydın ertelenmesi ile ilgili hususlar yönetmelikle düzenlenecek.

AA