logo

İş hayatında yeni düzenlemeler

Bugünden itibaren iş hayatını da yakından ilgilendirecek düzenlemeler devreye giriyor. İşçi ve işveren uyuşmazlıkları bakımından ‘dava şartı’ olarak uygulanan “Arabuluculuk sistemi” ticari alacak ve tazminata ilişkin ticari uyuşmazlıklarda da uygulanacak.

Çevrenin korunması amacıyla atılacak en önemli adımlardan olan alışveriş poşetlerinin 25 kuruştan satılması uygulaması bugünden itibaren başlıyor.

Aralarında mahkemelerin de bulunduğu tebligat çıkarmaya yetkili mercilerin, tebligatları belirlenen gerçek ve tüzel kişilere elektronik ortamda göndermeleri zorunlu oldu.

3 yıl iş kazası yaşanmayan iş yerleri için 2021 sonuna kadar verilecek teşvik dönemi başlıyor.

İnternet kullanımı sırasında yoğun veri trafiğinden etkilenilmemesi için uygulanan Adil Kullanım Kotası kalkıyor.

İnşaat firmalarının çalışacağı yapı denetim şirketlerini Çevre ve Şehircilik Bakanlığı elektronik ortamda kurayla atayacak.

Yargının hızlanmasını sağlayacak ‘yargıda hedef süre’ uygulamasına geçiliyor.

Dünya