logo

Türkiye 20 yıldır ısınıyor

2017’de, Türkiye’de ortalama sıcaklık 1970’e göre 1,5 derece artarak 14.2 dereceye yükseldi. Meteoroloji Genel Müdürlüğü, “Türkiye ortalama sıcaklıklarında 1998 yılından bu yana (2011 yılı hariç) süreklilik arz eden bir artış” olduğunu ifade ediyor.

Sel, fırtına, aşırı sıcaklık ve kuraklık gibi iklim afetlerinin arttığını ve şiddetlendiğini ortaya koyan analize göre, ülkemizde giderek artan ve önemli ekonomik hasarlara yol açan afetlerde iklim değişikliğinin rolü büyük.

Öte yandan Meteoroloji Genel Müdürlüğü verilerine göre, “2017’de, Türkiye yıllık alansal ortalama toplam yağışı 506.6 mm ile 1981-2010 normalinin (574 mm) yüzde 12 altında gerçekleşti.” Bu veriler Türkiye’de sıcaklıkların artarken, yağışların azalmakta olduğunu ortaya koyuyor. İklim değişikliğinin aşırı sıcaklıkları da etkilediğine dair birçok bilimsel çalışma bulunuyor.

Türkiye’de yaz ayları maksimum sıcaklık ortalamaları artarken, kış ayları minimum sıcaklık ortalamaları düşme eğilimi gösteriyor.

Diğer bir yandan ise uzun vadeli veriler, Türkiye’nin genel ikliminde sıcaklık artışları yaşandığını, yağışların ve nemin düştüğünü, buharlaşmanın ise arttığını gösteriyor. Bütün bu gözlemler Türkiye’de beklenen iklim değişikliği etkileri ile bire bir uyumlu görünüyor.

2015, 2016, 2017 yılları, son 20 yılda en çok dolu afetinin yaşandığı beş yıldan üçü olarak ön plana çıktı. Ülkemizde, 2015 yılında 226, 2016’da 292, 2017 yılında ise 215 fırtına/hortum olayı gerçekleşti.

Meteoroloji Genel Müdürlüğü ise bir yandan dünya genelinde “küresel iklim değişikliğinin de etkisiyle, meteorolojik, iklimsel ve hidrolojik afetlerin oluşum sayılarında ciddi artışlar olduğunu” ifade ederken, Türkiye’nin 6. Ulusal İklim Değişikliği Bildirimi’nde ise tüm Türkiye’de sıcaklıkların yükseldiği, yaz günleri ve sıcak gün sayısının arttığı ve tüm meteorolojik istasyonlarda toplam yağışlarda azalma olduğu ortaya konuluyor.

Dünya