logo

Muhterem Coşan Hanımefendi'den teşekkür

Genç yaşlı demeden dualarıyla seferber olan tüm dostlarımıza müteşekkiriz. Dertlere dostların niyazı ile çare bulunur zira dostların dostlara duası makbuldür. Ricamız üzere Rahman’a iltica ederek adımızı anan bütün dostlarımıza dualarla mukabele ederiz.

Tüm duaları işiten, kudret eli her şeye yetişen, ihtiyaçlarımızı ihsana muktedir, dert ve kederleri gidermeye kadir Yüce Rabb'imizden bütün hastalara şifa, dertlilere Dergâh-ı İzzetinden derman niyaz ederiz.

Muhterem Coşan