logo

Arabuluculuk dava şartı oluyor

TBMM Genel Kurulu’nda, iş mahkemelerinin kuruluş, görev, yetki ve yargılama usulünü düzenleyen İş Mahkemeleri Kanunu Tasarısı’nın 16 maddelik birinci bölümü kabul edildi.

Buna göre arabuluculuk sistemi yargılama sistemine girmiş olacak. İşçi, tazminat ve ücret; işveren de alacak ve tazminat davaları açmadan önce arabulucuya başvuracak. Arabulucuya başvurulmadan dava açılırsa, herhangi bir işlem yapılmaksızın dava, dava şartı yokluğu nedeniyle usulden reddedilecek. İş sözleşmesi feshedilen işçi, fesih bildiriminin tebliği tarihinden itibaren 1 ay içinde işe iade talebiyle ara bulucuya başvurmak zorunda olacak.

Ara buluculuk faaliyeti sonunda anlaşmaya varılamaması halinde, iki hafta içinde iş mahkemesinde dava açılabilecek. Taraflar anlaşırlarsa, uyuşmazlık aynı sürede iş mahkemesi yerine özel hakeme de götürülebilecek.

5 yıllık zamanaşımı

İş sözleşmesinden kaynaklanmak kaydıyla, hangi kanuna tabi olursa olsun; yıllık izin ücreti, kıdem tazminatı, iş sözleşmesinin bildirim şartına uyulmaksızın feshinden kaynaklanan tazminat (ihbar tazminatı), kötü niyet tazminatı ve iş sözleşmesinin eşit davranma ilkesine uyulmaksızın feshinden kaynaklanan tazminat için zaman aşımı süresi 5 yıl olacak.

Milliyet