logo

'Esnekleşme' paketinde ilerleme yok

Kıdem tazminatı, uzaktan çalışma modellerinin geliştirilmesi, taşeronluk sisteminin iyileştirilmesi ve özel istihdam büroları bünyesindeki işçilerin başka işyerlerinde çalıştırılmasını içeren "esnekleşme" paketinde ilerleme sağlanamıyor.

Dün yapılan ikinci teknik komite çalışmasında, uzaktan çalışma modelleri kapsamında evden çalışma yöntemine ilişkin Çalışma Bakanlığı temsilcileri düşüncelerini anlattılar. İşveren kanadı da daha önce işçi kesimi tarafından sunulan görüşlere ilişkin tavrını açıkladı. Öte yandan, kıdem tazminatının fon esaslı bir sisteme dönüştürülmesine yönelik taraflara yeni bir öneri sunulmadığı belirtildi.

Çalışma hayatında "esnekleşmeyi" içeren girişimde, geçen hafta yapılan Üçlü Danışma Kurulu'nda, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı'nın sunduğu öneriler üzerinden yürütülen teknik komite çalışmasının ikincisi dün yapıldı. Taraflar arasındaki görüş ayrılıklarının sürdüğü ve uzaktan çalışma modelleri içinde Bakanlık tarafından "evden çalışma" modelinin Çalışma Kanunu'na alınması önerisi dışında bir ilerleme sağlanamadı.

Toplantıda, Türk-İş, Hak-İş ve DİSK'in ortak görüşlerini yansıtan ve yazılı olarak verilen metindeki temel savlar ve öneriler işveren kesimi tarafından eleştirildi. İşveren kanadı ve hükümet temsilcileri özellikle taşeron işçilik düzenlemesindeki tanım değişikliği konusunda işçi kanadının daha esnek olması gerektiği görüşünü iletti. Toplantıda, işçi kanadı ise taşeron sisteminin tanım olarak değişmesi halinde, bu sisteme yönelik özel sektörde hukuki içtihatlarla oluşmuş mevcut düzenin bütün parametrelerinin değişeceğini, oysa taşeron sisteminde yapılmak istenen düzenlemenin ağırlıklı olarak kamudaki sorunu çözmeye çalıştığını belirttiler. Aciliyeti olduğu vurgulanan kamudaki taşeron sorununun çözümü için geliştirilecek modelde belirsizlikler olduğu, bunun üzerinden bütün sistemi değiştirecek bir yaklaşımın getirilmemesi gerektiği vurgulandı.

Dünya