20 Safer 1441 | 19 Ekim 2019 Cumartesi

CANLI DİNLECANLI DİNLE

Türkiye

Ana Sayfa Haber Türkiye

Devlet çocuğun suçunu unutacak

Son Güncelleme: 30 TEMMUZ 2012 - TSİ 11:13

Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı'nın hazırladığı taslağa göre, çocukların işledikleri fiiller suç oluştursa bile, belli bir ağırlığa ulaşmaması halinde adli sürecin dışında tutulacak.

Çocuk istismarıyla mücadeleye yönelik taslak çalışmasını tamamlayarak, Adalet Bakanlığına gönderen Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı, "çocukça suçlar"ın adli süreçten çıkarılmasını talep etti. Çocukların işledikleri fiiller "suç" oluştursa bile, suçun belli bir ağırlığa ulaşmaması durumunda adli sürecin dışında tutulacak.

Yaklaşık 10 aylık çalışmanın sonucunda tamamlanan taslak metne göre, bu tip suçlara karışan 15 yaşın altındaki çocukların sicili kirlenmeyecek, hayatlarını karartacak nitelikte bir sicil almaları engellenecek.

Örneğin, eylemde taş atan veya baklava çalan bir çocuk bu fiili bir kez işlemesi ve suçun boyutunun ciddi zararlara neden olmaması durumunda adli süreç yerine, rehabilitasyona alınarak topluma kazandırılacak. Düzenlemeye son şekli Adalet Bakanlığınca verilecek. Suç belli bir ağırlık düzeyine ve tekrarına ulaşmadığı sürece çocuklar, "suçlu" olarak damgalanmayacak. Söz konusu durumda olan çocukların sorumluluğunu Türkiye genelinde yaygınlaştırılacak Çocuk İzlem Merkezleri (ÇİM) devralacak. Burada tedavi ve rehabilitasyonları gerçekleştirilecek olan çocuklar, sorumluluk bilinçlerinin gelişmesi, topluma yararlı bireyler olarak yaşama yeniden başlayabilmeleri için eğitilecek.

15 yaşın altındaki çocukların işledikleri suçlarla ilgili düzenlemelere de yer verilen taslakta, "basit" suçlarının adli sürece yansıtılmadan çözümlenmesi ve sicillerine işlenmemesi talep ediliyor. Örneğin, terör örgütünün eylemlerinde taş atan bir çocuk için kıstas bu eyleme kaç kez katıldığı ve yarattığı zarar olacak. Tekrarı olmayan böyle bir suça karışan çocuk adli sürecin dışında tutulacak. Öneri özelikle hırsızlık, kapkaççılık gibi suçlardan ceza alan çocukları kapsıyor. Bu suçları işleyen çocukların hayatını karartacak nitelikte sicil almalarının engellemesi amaçlanıyor.

Dünya Bülteni