20 Safer 1441 | 19 Ekim 2019 Cumartesi

CANLI DİNLECANLI DİNLE

Türkiye

Ana Sayfa Haber Türkiye

Esnek çalışma süreleri mevzuata dahil edildi

Son Güncelleme: 22 ŞUBAT 2012 - TSİ 10:09

Daha önce hazırlanan ve kısmen uygulamaya konulmasına rağmen resmi prosedürü tamamlanmadığı için kamuoyuna açıklanmayan Ulusal İstihdam Stratejisi yenilendi. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı tarafından hazırlanan taslakta, kıdem tazminatı, özel istihdam bürolarının yeniden düzenlenmesi ve kısa süreli çalışma modellerinin tamamının sisteme dahil edilmesini öngördüğü ortaya çıktı. 
Daha önce belirlenen eğitim-istihdam ilişkisinin güçlendirilmesi, esneklik, özel grupların istihdamı ve sosyal korumadan oluşan temel politika eksenlerinin korunması dikkat çekti. 
Strateji belgesi taslağında, uzun vadeli işsizlik oranı hedefine yer verildi. Halen yüzde 9-11 aralığında yerleşmiş olan yapısal işsizliğin 2023'te yüzde 5'e indirilmesi hedefi benimsendi. Halen yüzde 43,5 istihdam oranının da yüzde 50'ye yükseltilmesi hedefi konuldu. 
İŞ-KUR'un çalışan sayısı artırılacak
Taslakta, iş piyasasının talep ettiği niteliklere sahip kişilerin yetiştirilmesi için eğitimin yeniden yapılandırılması amacıyla kapsamlı bir politika hazırlığı yapıldı. Meslek liselerine ilginin artırılması, rehberlik hizmetlerinin güçlendirilmesi, staj sisteminin yenilenmesi, İŞKUR'un bu gruba yönelik faaliyetlerinin etkinliğinin artırılması hedefleri belirlendi. Bu kapsamda, İŞKUR'un rehberlik ve yönlendirme hizmetlerinde çalışanların sayısının bu yıl 5 bine, gelecek yıl 7 bin 500'e, 2015'te ise 10 bine çıkarılacağı kaydedildi. İl bazında işgücü ihtiyacının yıllık olarak belirlenmesi hedefi konuldu. 
İşe yerleşme oranı 2015'te yüzde 40'a yükselecek
Yine eğitim-istihdam ilişkisini güçlendirme kapsamında, yıllık 400 bin kişiye mesleki kurs verilmesi, bu kursları alanlardan işe yerleştirilenlerin oranının 2015'te yüzde 40'a, yükseltileceği kaydedildi.Strateji belgesi taslağında, iş piyasasında esnekleşme yaklaşımının, sosyal hak ve korumayı da içeren şekilde güvenceli esneklik modelinin benimsendiği kaydedildi. 
29 bin kişilik özürlü memur kadroları doldurulacak 
Dezavantajlı gruplar dahil özel ilgi gruplarının istihdamına ilişkin politikalara da strateji belge taslağında yer verildi. Buna göre, kadınların ve özürlülerin işgücüne katılımı kolaylaştırılacak. Kadınların işgücüne katılımı 27,6'dan yüzde 35'e yükseltilecek. Strateji belgesi taslağında kamuda bulunan 29 bin 693 kişilik özürlü memur kadrosunun hemen doldurulacağı belirtildi. 24.3 bin kişilik kamu ve özel sektör özürlü işçi kadrosunun ise 2015'e kadar doldurulacağı vurgulandı. 
DÜNYA