22 Muharrem 1441 | 21 Eylül 2019 Cumartesi

CANLI DİNLECANLI DİNLE

Güncel

Ana Sayfa Haber Güncel

İki taksidini ödemeyene iptal yok!

Son Güncelleme: 20 ŞUBAT 2012 - TSİ 17:07

Kamuoyunda Torba Yasa adı ile bilinen 6111 sayılı kamu alacaklarının yeniden yapılandırılması ile Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanunu'nun düzenlenmesi çerçevesinde "çeşitli sigorta ve vergi borçlarının isteğe bağlı olarak 6-9 veya 18 taksite bölünerek iki ayda bir ödenmesi yolu açılmış; biriken gecikme zamları da affa uğramıştı. 
Kanundan binlerce vatandaş ve işletme yararlandı, yaklaşık 40 milyar liralık borç yapılandırıldı, bunun 15 milyara yakın bölümü 2011 yılı içinde tahsil edildi. 
Aynı kanun düzenlenirken, bir yıl içerisinde iki taksidin ödenmemesi halinde yapılandırmanın bozulacağı belirtildi. Ancak İş Hukuku Enstitüsü uzmanlarının yaptığı araştırmaya göre iki taksidini ödemeyenlerin ödeme planının iptal edilmediği ortaya çıktı. 
6111 sayılı yasanın "Süresinde Ödenmeyen Taksitler" başlıklı 19. maddesinin (b) bendinde "Bu Kanunun 17.nci maddesinin; onuncu fıkrasının (b) bendi, onsekizinci, yirmibirinci, yirmiikinci ve yirmiüçüncü fıkraları hükümlerine göre ödenmesi gereken taksitlerden birinin süresinde ödenmemesi veya eksik ödenmesi halinde ödenmeyen veya eksik ödenen taksit tutarlarının bu fıkra hükümlerine göre izleyen taksit ile birlikte ödenmesi şartıyla bu Kanun hükümlerinden yararlanılır" ibaresi var.
İş Hukuku uzmanlarından Avukat Naciye Uçar verdiği örnekle konuya açıklık getiriyor: İlk taksit ödemesi 30 Haziran 2011 tarihine kadar uzatılmıştı. Bir sonraki taksitin ödeme tarihi ise 31 Ağustos 2011 idi, haziran ve temmuz aylarındaki taksitleri ödediniz ancak ekim, aralık ayı taksitlerini ödeyemediniz. 
Bugün itibariyle, bağlı bulunduğunuz vergi dairesine gittiğiniz takdirde, ödemediğiniz ekim, aralık ayı taksitleri şubat ayı taksidine eklenerek ödemeleriniz alınmakta, bu şekilde yapılandırmanız sona erdirilmemektedir. Ödeme planının devamındaki taksitler yine aynı şekilde kalmakta, ödemediğiniz taksitler ödeyeceğiniz ilk takside eklenmektedir.
Vergi daireleri takdir hakkını kullanıyor
Düzenlemeye ilişkin idare açıklamalarında da ilk iki taksidi ödemeyenlerin yapılandırmadan faydalanamayacağının vurgulandığını belirten Avukat Naciye Uçar, şunları söyledi: "Oysa, 6111 sayılı Torba Yasa'nın yayınlanmasının ardından İş Hukuku Enstitüsü olarak yaptığımız açıklamalarda, kanunda böyle bir hüküm olmasına rağmen aynı kanun tarafından bu hak ziyanının ortadan kaldırıldığını söylemiştik. Şu anda gerek Sosyal Sigortalar Kurumu gerekse vergi daireleri tarafından yapılan uygulama da bu yönde. Taksit atlamış olan mükellefler, atladıkları taksitleri son taksit tutarına ekleterek ödeme yapabilirler. 
Uygulama aynı şekilde vergi dairelerinde ve Sosyal Güvenlik Kurumu'nda gerçekleştiriliyor. Ancak bu madde uygulaması yeterince açıklanmadığından kamuoyu böyle bir uygulamanın farkında değil." 
DÜNYA