9 Şaban 1441 | 2 Nisan 2020 Perşembe

CANLI DİNLECANLI DİNLE

Hayat

Ana Sayfa Haber Hayat

SAYADER: ‘Aşı kaygısında çözüm, yerli ve şeffaf içerik’

Son Güncelleme: 24 OCAK 2020 - TSİ 14:33

Dünya üzerindeki yaygın hastalıklarla mücadele kapsamında önleyici tedavi tedbirlerinden biri olan "aşı" olumlu-olumsuz birçok tarafıyla toplumun tüm kesimlerince farklı bakış açılarıyla değerlendiriliyor.

Aşı ile ilgili soru işaretlerini, bilimsel ve akademik bir zeminde incelemeye alan Sağlık ve Yaşam Derneği (SAYADER) geçtiğimiz günlerde 'Aşı Sempozyumu' düzenledi.

"Yeryüzündeki her bireyin sağlıklı, kaliteli ve uzun bir yaşam sürmesine katkı sağlamak, yaşamın her alanı ile ilgili doğal, sağduyulu, bilimsel verilere dayalı ve güncel sağlıklı yaşam modelleri oluşturmak" misyonuyla hareket ettiğini ifade eden SAYADER; "Hayatı olumsuz etkileyen gıdalar, gündelik yaşam ürünleri, çevresel faktörler ve yaşam tarzı konuları başta olmak üzere toplumu tehdit eden tüm sağlık sorunları ile ilgili toplumsal bilinç oluşturmak" noktasında aşı ile ilgili sempozyum gerçekleştirerek önemli veriler ortaya koydu.

Sempozyum; “Aşı Uygulamalarında Mevcut Durum”, “Aşı Üretim Teknolojileri ve Yerli Aşı Üretimi”, “Aşı Reddi: Halk Sağlığı ve Hukuki Sonuçları”, “Aşı Uygulamalarında Sosyal ve Dini Kaygılar” başlıklarında gerçekleştirildi. 

'Aşı Sempozyumu'nun sonuç bildirgesinde önemli bulgular yer alıyor:

* Aşı ile ilgili tereddütler ve gerekçeler sahadaki sağlık personelinin geri bildirimiyle raporlanıp strateji belirlenmelidir

* Zorunlu aşıların reddi sonucunda toplum sağlığı açısından salgın riski göz önünde bulundurularak, yaşanabilecek rahatsızlıklarda sağlık maliyetinin karşılanmaması gündeme getirilebilir

* Aşılanmayan bireylerde ve topluluklarda ortaya çıkan hastalık, salgın ve komplikasyonlar anlatılmalıdır.

* Aşılarla ilgili toplumda oluşan tereddütlerin giderilmesine yönelik daha etkin bilgilendirme yapılmalıdır

* Erişkin dönemi aşıları ulusal programa alınmalıdır

"Aşı içerikleri paylaşılmalı"

* Aşı içeriklerinin şeffaf şekilde kamuoyu ile paylaşılmaya başlanması değerlendirilmelidir

* Aşı reddine yol açan başlıca dini kaygıları gidermeye dönük olarak aşılarda helal sertifika uygulaması başlatılması ve yaygınlaştırılması önerilmektedir.

Yerli aşı üretimi

SAYADER'in gerçekleştirdiği 'Aşı Sempozyumu'nda aşının stratejik bir ürün olduğu vurgulanırken; yerli aşı üretiminin aşılarla ilgili tereddütlerin giderilmesinde son derece etkili bir adım olacağının altı çizildi.

SAYADER ve Aşı Sempozyumu ile ilgili detaylı bilgiler sayader.global adresinde yer almakta.