17 Safer 1441 | 16 Ekim 2019 Çarşamba

CANLI DİNLECANLI DİNLE

Güncel

Ana Sayfa Haber Güncel

KOBİ tanımı değişti

Son Güncelleme: 5 KASIM 2012 - TSİ 11:53

Bir işletmenin ''Küçük ve orta büyüklükte işletme (KOBİ)'' olarak tanımlanması için, yıllık net satış hasılatı veya mali bilançosundan herhangi birinin üst sınırı, 40 milyon lira olarak belirlendi. Bu rakam, daha önce 25 milyon lira idi. 
Bakanlar Kurulu'nun ''Küçük ve Orta Büyüklükteki İşletmelerin Tanımı, Nitelikleri ve Sınıflandırılması Hakkında Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik'' kararı Resmi Gazete'nin dünkü sayısında yayımlanarak yürürlüğe girdi.
Yapılan değişikliğe göre, bu yönetmelik 3 Haziran 2011 tarihli ve 635 sayılı Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı'nın Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanun Hükmünde Kararnamenin 28'inci maddesine dayanılarak hazırlandı. Yönetmelikteki ''İşletme'' ve ''KOBİ'' tanımları değiştirildi, ''Yakın Piyasa'' tanımı yürürlükten kaldırıldı.
Değişikliğe göre yönetmelikte, ''İşletme'' tanımı ''Yasal statüsü ne olursa olsun, bir veya birden çok gerçek veya tüzel kişiye ait olup bir ekonomik faaliyette bulunan birimler veya girişimler'' olarak yer aldı. KOBİ de ''250 kişiden az yıllık çalışan istihdam eden ve yıllık net satış hasılatı veya mali bilançosundan herhangi biri 40 milyon lirayı aşmayan ve bu Yönetmelikte mikro işletme, küçük işletme ve orta büyüklükteki işletme olarak sınıflandırılan ekonomik birimler veya girişimler'' olarak tanımlandı.

Milli Gazete