16 Ramazan 1440 | 21 Mayıs 2019 Salı

CANLI DİNLECANLI DİNLE

Türkiye

Ana Sayfa Haber Türkiye

Hâkim ve savcılar için etik ilkeler açıklandı

Son Güncelleme: 12 MART 2019 - TSİ 10:04

Hâkim ve savcıların etik ilkelerini belirleyen, “Türk Yargı Etiği Bildirgesi” dün açıklandı. Bildirgede, hâkim ve savcıların tarafsızlığına gölge düşürmemesi için, sosyal medyada yorum ve paylaşımlarına dikkat etmesi gerektiği vurgulandı. Yargı mensuplarının görevleri sırasında herhangi bir hediye, bağış, borç veya yardımı kabul etmeyeceğine dikkat çekildi.

Türk Yargı Etiği Bildirgesi’nde öne çıkanlar şöyle:

- Hâkimler ve savcılar insan onurunu esas alır, tüm davranışlarında insan hak ve özgürlüklerine uygun hareket eder.

- Görevlerini yerine getirirken dil, din, mezhep, ırk, etnik köken, uyruk, cinsiyet, siyasi düşünce, sosyal ve ekonomik durum ve benzeri sebeplerle ayrımcılığı kesin bir biçimde reddederler.

- Bağımsızlıklarına etki edebilecek baskıları kayıtsız şartsız reddederler. Kararlarını, kişilerin, kurumların ya da kamuoyunun tepkisini çekeceği endişesi duymaksızın ve onları memnun etme kaygısı taşımaksızın bağımsız olarak verirler.

- Adil yargılamanın gereği olarak herhangi bir tarafa ayrımcılık yapmadan tarafsız bir şekilde hareket ederler.

- Sosyal medya başta olmak üzere kitle iletişim araçları vasıtasıyla yapacakları yorum, değerlendirme ve paylaşımların kolaylıkla amacını aşan sonuçlar doğurabileceğini ve tarafsızlıklarını sorgulanır hale getirebileceğini öngörerek hareket ederler.

- Görevlerini yaparken kendilerine duyulan güvene halel getirebilecek bir algı veya tereddüt oluştuğunu fark ettiklerinde, görevden çekilmelerinin gerekip gerekmediğini özenle değerlendirirler. Yargıya olan güveni tartışmalı hale getirebilecek veya zedeleyebilecek tutum ve davranışlardan titizlikle kaçınırlar.

- İfade özgürlüklerini, yargıya duyulan güveni sarsmayacak ve siyasi tarafgirliğe düşmeyecek biçimde kullanırlar.

- Görevin yerine getirilmesiyle ilgili herhangi bir hediye, bağış, borç, yardım ya da iltimas kabul etmezler. Konumları ve mesleklerinin sağladığı nüfuzdan fayda sağlamazlar. Yakınlarının ve birlikte çalıştıkları personelin de bu hususa riayet etmelerini sağlarlar.

Milliyet