17 Rebi'ül-ahir 1441 | 14 Aralık 2019 Cumartesi

CANLI DİNLECANLI DİNLE

Ekonomi

Ana Sayfa Haber Ekonomi

Borç kadar haciz dönemi

Son Güncelleme: 14 OCAK 2016 - TSİ 09:59

Ekonomi yönetimince hazırlanan paket, zaman ve para kaybını önlemek için zorunlu arabuluculuk sisteminin icra, işçi-işveren uyuşmazlıklarına ilişkin konuları da kapsayacak şekilde genişletilmesini, devletin borcun karşılığı kadar kişilerin malvarlıklarına el koymasını, zorunlu avukat bulundurma zorunluluğunun kaldırılmasını içeriyor.

Birçok alanda uygulanan "zorunlu arabuluculuk" sisteminin iş dünyasında da aktif kullanımı için düzenleme yapılacak. Öncelikli arabuluculuğun kullanılacağı alanlar genişletilecek. İşçi-işveren uyuşmazlıkları, icra takiplerinde sistemin kullanılması planlanıyor. Ticari davalarda 50 bin lira altındaki ihtilaflarda da arabulucuya gidilmesi düşünülüyor. Arabuluculuk sistemini cazip hale getirmek için yargıya başvuran bir kişiye süreç ve bunun maliyeti anlatılacak. Süre ve maliyeti gören kişiler zaman ve paradan kazanmak için arabulucuya gitmeyi tercih edebilecek.

İcra ve İflas Kanunu'nda bir değişiklik yapılarak belgeye dayanmayan ve belli bir miktarın altında kalan alacaklar için oda ve borsa tahkimi zorunlu hale getirilecek. Böylece hem icra daireleri üzerindeki yük hafifleyecek hem de tahkimin yaygınlaştırılmasında önemli bir algı oluşturulacak.

İş dünyasının en çok şikâyet ettiği konulardan biri çözülecek. Bir borca karşılık konan amme haczi ile tacirin tüm hesaplarında yer alan ve borcu aşan miktardaki mal varlığının haczedilmesi, mal varlığının bloke edilmesi uygulamasına son verilecek. Bunun yerine alacaklı kamu kurumları öncelikle elektronik ortamda borçluların mal varlıkları (trafik, tapu kayıtları) ile banka hesaplarını görerek bunlardan borca yetecek kadarını belirleyip o kadarına el koyacak. İflas erteleme sisteminin aksaklıkları giderilip daha iyi işlemesi sağlanacak.

Sabah