3 Cemaziyelahir 1441 | 28 Ocak 2020 Salı

CANLI DİNLECANLI DİNLE

Türkiye

Ana Sayfa Haber Türkiye

Acil servislerde yeni düzenlemeler

Son Güncelleme: 21 ŞUBAT 2018 - TSİ 10:40

Sağlık Bakanlığı, acil serviste sürdürülen işlemlerinin hızlandırılması ile hekim ve sağlık çalışanlarına yönelik şiddetin önüne geçilmesi için çarpıcı düzenlemeler yaptı. Buna göre hasta yakınlarına ilgili doktor bizzat bilgi verecek.

Acil servisler, muayene ve girişimsel işlemlerin dışında kör nokta kalmaksızın kameralar ile izlenecek.

Yeni tebliğde özetle şu başlıklar yer aldı:

-Kronik bir hastalığın ani atağı” da acil servis hizmetleri kapsamına alındı.

-Günde 500’den fazla hasta kabul eden, nöbetçi hekim başına günde ortalama 100’den fazla hasta kabul eden, günde ortalama 50’den fazla sarı alan hastası olan, günde ortalama üçtden fazla, “kalbi yeniden çalıştırma” işlemi gerektiren kırmızı alan hastası olan acil servisler, hastane büyüklüğü ile acil hasta oranı uyumsuz olan acil servisler, acil serviste ilk muayene için bekleme süresi 45 dakikayı geçen acil servisler, günlük ortalama ambulansla hasta alma sayısı beşten fazla olan acil servisler, “öncelikli takip ve özellikli planlama gerektiren acil servis” olarak tanımlanacak.

Kayıttan önce triyaj

-Acil servislerde triyaj işlemi, hasta başvurduğu an kayıt işlemi öncesinde yapılacak. Kırmızı alan hastaları, triyaja ve kayda dahil edilmeden doğrudan kırmızı alana geçirilecek.

-Acil servislerde bekleme süresince hasta ve yakınlarının ihtiyaçlarının karşılanabilmesi için acil servis yeşil alanı ve sarı alanı yakınlarında hasta yakınları için bekleme salonları, bilgilendirme bankosu ve personeli sağlanacak. Kırmızı alan hastaları için belirli aralıklarla hasta yakınlarına bilgilendirme, ilgili personel tarafından yapılacak.

-Acil serviste ilgili alandan sorumlu hekimin bizzat hastalar hakkında tıbbi bilgi vermesi esas olacak ancak yoğunluk veya hastanın durumunun kritik olması sebebiyle hekimin hastanın başından ayrılamadığı durumlarda sağlanacak bilgilendirme alanlarında bu konuda gerekli eğitimleri almış sağlık personeli tarafından bilgilendirme yapılacak.

İsteğe bağlı hasta yatışı yapılamayacak

-Acil servise akut bir rahatsızlık veya bir başka sağlık tesisinden acil olarak veya yatış amaçlı araçla sevk yoluyla gelmeyen hastaların yatış ve takibi kesinlikle yapılmayacak. Acil yataklı serviste gözlem ve takip için 8 saatten uzun veya yatış kararı verildiği halde 4 saatten uzun yatan hastası bulunan klinikler için, “isteğe bağlı” koşullarda yeni hasta yatırılmasına hastane bilgi sistemi tarafından engel konulacak. Başka bir klinikte yatak olması durumunda bu yataklar acil serviste yatış için bekleyen hastaların kullanımına açılacak. Acil serviste yatan veya alaktan gelen hastalar için ayrı bir laboratuvar veya görüntüleme merkezi olmayan durumlarda bu hastalar için istenen tetkik görüntüleme veya girişimlere öncelik verilecek ve bu işlemler yapılmadan, “isteğe bağlı” hasta alınmasına sistem izin vermeyecek.

- Hastane acillerinin önünde yer alan 112 ismini “hastane öncesi” olarak değiştiren Bakanlık, acil servisin yerini gösteren levhaların lüzumu halinde uluslararası kabul gören yabancı bir dilde de yazılabileceğini kaydetti. Acil servislerde hastaların ruh sağlığını olumsuz etkileyecek görüntülerden uzak tutulması için düzenlemeler de yapılacak.

Hasta mahremiyeti

Tebliğde hasta mahremiyetine de dikkat çekilerek “Acil servislerde güvenlik kameraları, hastaların muayene edilmeleri veya girişimsel işlemleri sırasında mahremiyetlerini ihlal edecek şekilde konumlandırılamaz” denildi.

Tebliğde ayrıca etkin bir hizmet sunabilmek için renk kodlaması sisteminin uygulanmaya başlanacağı belirtildi.

Milliyet, Hürriyet