8 Ramazan 1439 | 23 Mayıs 2018 Çarşamba

CANLI DİNLECANLI DİNLE

Hayat

Ana Sayfa Haber Hayat

'Mühendishane'de kız öğrencilere özel kayıtlar başladı

Son Güncelleme: 14 EYLÜL 2017 - TSİ 11:18

Mimar Sinan Mühendisler Birliği tarafından uygulamaya geçirilen Mühendishane: Mesleki Kariyer Tamamlama programına, 2017-20178 eğitim dönem için, İstanbul’da bulunan Mühendislik Fakültelerindeki 1. Sınıf kız öğrencileri başvurabilecek.

Mimar Sinan Mühendisler Birliği İstanbul şubesinden yapılan açıklamada, " 17 Eylül'de bitecek olan başvuruların değerlendirilmesi sonucunda adaylar mülakata çağrılacaktır. Mülakatlar sonucunda Mühendishane programına katılmaya hak kazanan öğrencilere E-mail/SMS yoluyla bilgi verilecektir" denildi.

Mühendislik öğrencilerini okul sonrası hayata hazırlamak ve “Mimar Sinan Ekolünde Bir Mühendis” yetiştirmek için hazirlanan projenin gerekçeleri şöyle özetleniyor:

"Öğrencilerin eğitim sürelerini verimli değerlendirememeleri; mentorlük, danışmanlık türü bir hizmet ihtiyacı duymaları; mesleki kariyerlerini belirlemede zorluk çekmeleri; mesleklerindeki alt dallarda ihtisaslaşamamaları; mesleki stajlarındaki plansızlık ve verimsizlik; farklı lisans, yüksek lisans ve doktora çalışmalarının birbiri arasındaki kopukluk; sanayi kuruluşlarının AR-GE odaklı yetişen, nitelikli ve donanımlı mühendislere ihtiyaç duyması; AR-GE odaklı bilim adamı ihtiyacının hala yüksek olması"

Mimar Sinan Mühendisler Birliği'nin açıklamasında, projenin amacı; "Fütüvvet geleneğine ve medeniyet tasavvuruna sahip; Dünya’da olup bitenleri Kritik-Analitik süzgeçten geçirebilme kabiliyetine sahip; aslına ve nesline karşı kendini sorumlu hisseden; çağın gerektirdiği entelektüel donanıma sahip; sosyal kabiliyetleri güçlü; Dünya’yı iyi okuyabilen; sorun çözme yeteneğine sahip; teknoloji ile barışık ve inovatif düşünceye sahip, sağlıklı ve kaliteli bir hayat ve çalışma ilkelerini benimseyen; iş işleyişi ve stratejilerini bilen; piyasaya hazır; kişisel kariyer planını yapmış; mesleğinin erbabı mühendisler yetiştirmek" olarak belirtiliyor.

“Mühendishane” projesinde seminer dizileri, mesleklerden bağımsız eğitimler, mesleki giriş seviyesi eğitimleri, mesleki ihtisas eğitimleri, hâmîlik faaliyetleri, hâmî-kardeş eşleşmesi, sosyal proje çalışmaları ve toplumsal fayda üretecek proje çalışmaları gibi çeşitli etkinlikler gerçekleştirilecek.

Son başvuru tarihinin 17 Eylül 2017 olarak belirlendiği proje için msmb.org.tr/muhendishane adresinden on-line kayıt yapılabilecek.

Proje ile etkinliklerle ilgili ayrıntılı bilgiye Mimar Sinan Mühendisler Birliği'nin msmb.org.tr adresinden ulaşılabilmekte.