17 Zilhicce 1440 | 18 Ağustos 2019 Pazar

CANLI DİNLECANLI DİNLE

Türkiye

Ana Sayfa Haber Türkiye

AKRA'dan Berat Kandili Özel Yayın Akışı

Son Güncelleme: 19 NİSAN 2019 - TSİ 10:26

Hayat kılavuzumuz Kur’an-ı Kerim’in Levh-i Mahfuz’dan dünya semasına indirildiği, semadan rahmetin yağdığı, tevbe edenlerin kurtuluşla müjdelendiği mübarek Berat Kandili özel akışımızı 19 Nisan 2019 Cuma günü radyonuz AKRA’dan dinleyebilirsiniz. 

Rahman ve Rahim Allah’ın adıyla.

1. Ha, mîm.

2-3. (Hükümleri) apaçık olan Kitab'a andolsun ki, gerçekten biz, onu mübarek bir gecede indirdik. Çünkü biz (insanları Kur'an'la) uyarıcıyız.

4-5-6. (Rızık ve ecel gibi) takdir edilen her hikmetli iş, tarafımızdan (verilen) bir emirle o gecede ayırt edilir. Doğrusu biz, Rabb'inden bir rahmet olarak (öteden beri peygamberler) göndermekteyiz. Şüphesiz o hakkıyle işitendir, bilendir.

7. Eğer gerçekten inananlar iseniz (bilin ki Rabbin), göklerin, yerin ve ikisi arasında bulunanların Rabbidir.

8. O'ndan başka hiç bir İlah yoktur, diriltir ve öldürür. (O,) sizin de Rabbiniz, önceki atalarınızın da Rabbidir. (ed-Duhan Suresi) 

Peygamber Efendimiz (s.a.s.), Şaban ayının 15. gecesi olan Berat gecesini Hz. Aişe validemize tanıtırken şöyle buyurmuştur:

"Bu gece, Şaban'ın onbeşinci gecesidir. Allah Teâlâ bu gecede Benü Kelb kabilesinin koyunlarının tüyleri sayısınca insanları Cehennem'den kurtarır. Ancak kendisine şirk koşanların, Müslümanlara karşı kin ve düşmanlık besleyenlerin, akrabaları ile münasebeti kesenlerin, gururlu ve kibirlilerin, ana-babasına asî olanların ve içki içmeye devam edenlerin yüzüne bakmaz. " (Buhârî, et-Tergîb ve't-Terhib, II, 118).

"Şaban ayının yarısı (Berâet gecesi) gelince: gecesini namazla, gündüzünü oruçla geçiriniz. Cenâb-ı Allah o gece güneşin batmasıyla dünya göğüne iner ve şöyle der: Benden af dileyen yok mu; onu affedeyim. Rızık isteyen yok mu; rızık vereyim. Şifaâ dileyen yok mu? şifâ vereyim. "

"Allah Teâlâ Şaban'ın onbeşinci geresi (Berâet gecesi) tecelli eder ve ana-babaya asi olanlarla Allah'a ortak koşanlar dışında bütün kullarını bağışlar. " (İbn Mace, İkametü's-Salât, 191; Tirmizî, Savm, 38). 

Peygamber Efendimizden Berat Gecesi'ne özgü özel bir dua nakledilmez. Ancak Hz. Aişe (r.a.), Server-i Ser Efendimizin Berat Gecesi kıldığı namazın secdesinde şöyle dua ettiğini anlatıyor:

"Allah’ım! Gazabından rızana sığınıyorum. Cezandan affına sığınıyorum. Allah’ım! Sen’den yine sana iltica ediyorum. Sana yaptığım senâyı (övgüyü), senin kendine yaptığın senâ ölçüsünde yapmaktan âciz olduğumu itiraf ederim. Sen’in komşuluğun ve yakınlığın azizliktir. Sen’in senâ ve övülmen yücedir. Sen’in ordun mağlup edilemez. Sen, vaat ettiğin şeyde, vaadinden dönmezsin. Sen’den başka ilah, senden başka mabud yoktur." (Müslim, salât, 222) 

Prof. Dr. Mahmud Es’ad Coşan (Rh.A.) Hocaefendi ise bir sohbetinde şu tavsiyelerde bulunuyor:

“Sevgili kardeşlerim! Bu mühim gece için öncelerden hazırlanın; oruçlar tutun, zekâtlar, sadakalar verin!.. Salât ü selâmlar getirin, çok zikir yapın, tevbe edin!.. Kur'an okuyun, nafile namaz kılın!.. Sıla-i rahim yapın, ağlayın, dua edin, Mevlâ'ya yalvarın da sizi bizi mağfiret eylesin... Adımızı Divân-ı Süedâ'ya kayıt buyursun... Bahtımızı güzel kılsın, rızkımızı bol versin... Nusretiyle bizleri ve mücahid kullarını takviye etsin, zaferlere erdirsin... Fütûhat ve füyûzata mazhar kılsın... Başımızdaki musîbetleri, belâları, cezâları, kötülükleri uzaklaştırsın... Bizleri iki cihanda aziz ve bahtiyar eylesin... “ 

Merhum Es’ad Coşan Hocaefendi’nin Berat Gecesi için tavsiye ettiği dua ise şöyle:

“Ya Rabbi, şu önümüzdeki Şaban ayına kadar yapılacak mühim işleri ve bizim mukadderatımızdaki başımıza gelecek işleri sen bu gecede meleklere tevdi ediyormuşsun. Ya Rabbi bizim için hayırla takdir buyur. Ya Rabbi eğer başımıza şerli şeyler gelecekse biz af istiyoruz, mağfiret istiyoruz. Duamızı kabul eyle, bizim bu kara yazımız değiştir, bizim bahtımız güzel eyle. Bizim adımız kötüler divanına yazdırmışsan oradan sil, saidler, iyiler defterine yazdır. Başımıza felaketler yağacaksa felaketleri geri döndür. Sıkıntılı üzüntülü durumlar olacaksa, sıkıntımız, üzüntümüzü feraha çevir. Rızkımız kıtlık darlık olmasın, bolluk ver.”  

AKRA BERAT KANDİLİ ÖZEL YAYIN AKIŞI: 

07.30 – 08.00  : Ummandan İnciler

Gönüller sultanı Mehmed Zahid Kotku (Rh.A.) Hocaefendi’nin “Peygamber Efendimiz’in duaları ve şefaati” konulu sohbeti dinleyicilerin istifadesine sunuluyor. 

08.10 – 08.20: Berat Kandili Özel Programı - 1

Programda Berat Kandilinin önemi anlatılıyor. 

09.30 – 09.45: Günün Sohbeti

Merhum Mahmud Es’ad Coşan Hocaefendi’nin 14 Aralık 1997 tarihince yapmış olduğu “Berat Kandili Tebriği ve Geceyi İhya Etmek” konulu sohbeti dinleyicilerin istifadesine sunuluyor. 

09.45 – 10.00: Berat Kandili Özel Programı - 2

Programda Berat gecesinde af kapılarının açıldığı anlatılıyor. 

10.15 – 10.45: Berat Kandili Cuma Özel Sohbeti

Mahmud Es’ad Coşan Hocaefendi’nin 15 Ocak tarihince rayomuza yapmış olduğu “Berat Kandilinde Affedilecek Kişiler ve Kandili İdrak Etmek” konulu sohbeti dinleyicilerin istifadesine sunuluyor. 

11.00 – 11.20: İlim Adamları Berat Kandilini Anlatıyor

İlahiyatçı akademisyen Ali Akyüz Berat Kandilini anlatıyor. 

12.10 -12.30: Başmakaleler, Berat Kandili Özel

M. Es’ad Coşan Hocaefendi’nin Başmakaleler-1 adlı eserinden "En Mühim İşimiz Berat Kandilimizin İhyası” başlıklı makaleleri seslendiriliyor. 

12.45 – 13.00: Berat Kandili Özel Programı - 3

Programda Berat gecesinde yapılacak ibadetler anlatılıyor. 

13.15 – 13.45: Kulağınızdan Gönlünüze Berat Kandili Özel Programı 

14.10 – 15.00: Edebi Hafızamız Berat Kandili Özel

Programda “Edebiyatımızda Berat Kandilleri ve Tevbenâmelerkonuları edebi olarak anlatılıyor.

15.00 –16.00: Hadisler Deryası, Berat Kandili Özel

Es’ad Coşan (Rh.A.) Hocaefendi’nin 11 Mart 1990 tarihinde yaptıkları “Berat Kandilini İdrak Etmek ve Ramazana Hazırlık” konulu sohbeti dinleyenlerin istifadesine sunuluyor. 

16.10 – 17.00 40 Hadis Berat Kandili Özel

Programda “Üç aylar ve Mübarek Günler ” ile ilgili hadisler okunuyor.

17.10 –18.00 İlim Adamları Berat Kandilini Anlatıyor

İlahiyatçı Akademisyen Ramazan Altıntaş Berat Kandilini anlatıyor. 

18.00: Ummandan İnciler 

18.45 – 19.00: Günün Sohbeti 

19.00 – 20.00: Berat Kandili Özel programı

Programda Berat Kandilinin önemi, bu gece af edilecekler, tevbe etmek ve berat gecesini gerektiği gibi idrak etmek konuları şiir ve yazılarla anlatılıyor 

20.00 – 20.10: Berat Kandili Özel Programı 

20.15 – 20.50: Kulağınızdan Gönlünüze Berat Kandili Özel Programı 

21.10 – 21.45: Berat Kandili Cuma Özel Sohbeti

Mahmud Es’ad Coşan Hocaefendi’nin 15 Ocak tarihince rayomuza yapmış olduğu “Berat Kandilinde Affedilecek Kişiler ve Kandili İdrak Etmek” konulu sohbeti dinleyicilerin istifadesine sunuluyor.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

21.45 – 22.00: Başmakaleler Berat Kandili Özel 

22.00 – 23.00: Berat Kandili Özel programı

Berat Kandiliyle ilgili yazı ve kasidelere yer veriliyor 

23.10 – 23.20: Berat Kandili Özel Programı 

24.00 - 01.00:   Vakti Şerif Berat Kandili Özel

Programda niyaz ve yakarış şiirleri okunuyor. 

00.50 – 01.00: Berat Kandili Özel Programı 

01.10 – 02.00: Edebi Hafızamız Berat Kandili Özel 

03.00 –04.00: Hadisler Deryası, Berat Kandili Özel

 

AYRICA,

Mahmud Es’ad Coşan (Rh.A.) Hocaefendi’nin Berat kandili tebrikleri her zaman olduğu gibi yine radyonuz AKRA FM’de…

İslam âleminin ve tüm dinleyenlerimizin Berat Kandilini tebrik eder, hayırlara vesile olmasını dileriz. (Âmin)